Video 3 cán bộ, chiến sỹ công an Hà Tĩnh cứu người nhảy cầu Bến Thủy tự tử